Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Valikoituja julkaisuja                                                    Kuva: Sami Hänninen

Vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut


Lehto, E. & Huuki, T. (painossa). Seksuaalikasvattajuus isyyden ja hegemonisen maskuliinisuuden ristipaineessa. Kasvatus. erikoisnumero Sukupuoli ja kasvatus: risteävät erot.

Huuki T., Kivijärvi, A & Lunabba, H. (toim. 2018, painossa) Pojat läheltä katsottuna. Vastapaino.

Huuki, T. Kivijärvi, A & Lunabba, H. (toim. 2018, painossa). Kohti  sukupuolivastuullista poikatutkimusta. Teoksessa Huuki, T., Kivijärvi, A. & Lunabba, H. (toim.) Pojat läheltä katsottuna. Vastapaino.

Huuki, T. (2018, painossa). Pojat ja (väki)valta kolmen metodologisen kehyksen näkökulmasta. Teoksessa Huuki, T., Kivijärvi, A. & Lunabba, H. (toim.) Pojat läheltä katsottuna. Vastapaino.

Pihkala, S., Huuki, T., Sunnari, V. & Heikkinen, M. (2018, painossa) (Re)configurings of non-violence as a matter of sustainability and response-ability. NORA – Nodic journal of feminist and gender research.

Ferdinando H., Ye L., Han T., Zhang, Z., Sun G., Huuki T., Seppänen T. & Alasaarela E. (2017) Violence Detection From ECG Signals: A Preliminary Study. Journal of Pattern Recognition Research, Vol 12(1); doi:10.13176/11.790

Lanas, M. & Huuki, T. (2017) Thinking beyond student resistance: a difficult assemblage in teacher education, European Journal of Teacher Education, 40:4, 436-446, DOI: 10.1080/02619768.2017.1349094

Huuki, T. (2016). Pinoa, pusua ja puserrusta: Vallan sukupuolistuneet virtaukset lasten leikissä. Sukupuolentutkimus 29(3), 11–24.

Huuki, T. & Juutilainen, S. A. (2016) Mapping historical material and affective, entanglements in Sámi woman’s discriminatory experiences in and beyond Finnish boarding school. Education in the North 23(2), 3–23.

Huuki, T. & Renold, E. (2016) Crush: mapping historical, material and affective force relations in young children’s heterosexual playground play. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 37(5), 754 – 769. http://dx.doi.org/10.1080/01596306.2015.1075730

Huuki, T., and Sunnari, V. 2015. Standing by…standing off — troublesome compassion in the relationships of school boys. Gender and Education 27(5), 555-574.  
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09540253.2015.1069798

Holford, N, Renold, E & Huuki, T (2013): What (else) can a kiss do?: Theorizing the power plays in young children’s sexual cultures. Sexualities 16(5/6) 710-729.
http://sex.sagepub.com/content/16/5-6/710.full.pdf+html

Manninen S, Huuki T & Sunnari V (2011) ’Earn Yo’ Respect!’ Respect in the Status Struggle of Finnish School Boys. Men and Masculinities 14(3): 335–357.
http://jmm.sagepub.com/content/14/3/335.abstract

Huuki T (2011) Koulupoikien statustyö kiusaamisen, väkivallan ja välittämisen rajapinnoilla. [The status work of school boys in the light of violence and caring.] Lectio precursoria. Naistutkimus–Kvinnoforskning 2/2011: 65–68.

Huuki T (2010) Koulupoikien statuskamppailu väkivallan ja välittämisen valokiilassa. [The status work of school boys in the light of violence and caring.] Doctoral Thesis. Acta Universitatis Ouluensis E 113. Juvenes Print, Tampere.
http://herkules.oulu.fi/isbn9789514263613/isbn9789514263613.pdf

Huuki T, Manninen S & Sunnari V (2010) Humour as a resource and strategy for boys to gain status in the informal field of school. Gender and Education 22(4): 369–383.
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09540250903352317

Huuki T (2010) Välittämisen vaikeus maskuliinisuuden rakentumisessa. [Caring trouble in the construction of masculinities] Nuorisotutkimus 28(1): 3–19.

Sunnari V, Huuki T & Tallavaara A (2005) Tyttönä pohjoissuomalaisessa globalisoituvassa koulussa. In: Mietola, R., Lahelma, E., Lappalainen, S. & Palmu, T. (eds) Kohtaamisia kasvatuksen  ja   koulutuksen kentillä. Erontekoja ja yhdessä tekemistä. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 22, 37 – 52

Huuki, T (2003) Poikien suosiontavoittelu ja väkivalta koulun sosiaalisen kentällä. In: Sunnari  V, Kangasvuo J & Heikkinen M (Eds) Leimattuna, kontrolloituna, normitettuna –Seksualisoitunut ja sukupuolistunut väkivalta kasvatuksessa ja koulutuksessa. Oulun Yliopistopaino, Oulu: 35-52.

Huuki, T (2002) 'Popularity, Real Lads and Violence on the Social Field of School’. In: Sunnari V, Kangasvuo J & Heikkinen M (Eds) Gendered and Sexualised Violence in Educational Environments. Oulu University Press, Oulu: 60-80.

Heikkinen M & Huuki T (2005) Hoiva, huolenpito ja elollisesta huolehtiminen koulun sukupuolistavina piiloisina sisältöinä. In: Teräs, L (ed) Koulutus, sukupuolisosialisaatio ja teknologia - näkökulmia segregaatioon. Kajaani, Kainuun sanomain kirjapaino, 17–30.

Huuki T (2004) Palkkamurhaaja, bisnesmies ja perheenisä – maskuliinisuuden representaatiot koulupoikien piirustuksissa ja kertomuksissa. In: Kailo K, Sunnari V & Vuori H (eds.) Tasa-arvon haasteita globaalin ja lokaalin rajapinnoilla. Oulu, Oulun yliopistopaino, 75-92.Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut

Huuki, T & Heikkinen M (2012) Hyvin, huonosti ja hyvin huonosti pärjäävät koulupojat. Kaleva (Alakerta) 8.9.2012

Huuki T & Manninen S (2008) Välittämisellä on väliä! Kaleva (Alakerta) 28.9.2008.

Manninen S, Huuki T & Sunnari V (2007) Moni nuori jää yksin ihmiseksi kasvun kanssa. Helsingin Sanomat November 9, 2007.

Sunnari V & Huuki T (2002) Väkivalta verhoutuu itsestäänselvyyksiin. Kaleva (Alakerta) 21.11.2002.

Huuki, T, Manninen, S, Sunnari, V, Pihkala, S & Parkkila, H. 2012. Allies e-Guide. Teachers’ and Parents’ Alliance for Early Violence Prevention in Pre School. 
http://www.oulu.fi/naistutkimus/projektit/allies/ALLiES_eGUIDE_FI.htm