Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Projektit                                                                                      Kuva: Aiju Salminen

Tutkimuksen mahdollistamiseksi ja verkostojen luomiseksi olen ollut mukana valmistelemassa kymmeniä rahoitushakemuksia tutkimus- ja kehittämisrahoituksen varmistamiseksi. Rahoitus on korkeasti kilpailtua, ja lämpimenoprosentit ovat pieniä. Monet hakemuksista ovat kuitenkin olleet onnekkaita ja tulleet rahoitetuksi. Viimeisen 15 vuoden aikana olen työskennellyt useissa projekteissa monissa tehtävissä; konsulttina, yhteistyökumppanina, tutkijana, päävastuullisena tutkijana ja projektin johtajana. Tehtävät ovat tarjonneet laaja-alaista ja arvokasta kokemusta tutkimuksesta, projektityöstä ja -hallinnosta.

 

Henkilökohtaiset tutkimusrahoitukset:

Vallan visaiset seurustelu- ja kaverisuhteet alakoulussa sekä taidelähtöiset menetelmät suhteiden eheyttämisessäAkatemiatutkijan rahoitus 2016-2021, Suomen Akatemia€470 220

Yhdenvertaisuus, valta ja vuorovaikutus lasten kaverikulttuureissa esikoulussa ja koulussa Tutkijatohtorin rahoitus 2012–2016, Suomen Akatemia €280 300.

 

Projektinjohtotehtävät:

ALLiES – developing teachers’ and parents’ alliance for early violence prevention in pre-school. Euroopan Komissio Daphne III 2010–2012. €723 000.


Tutkijan tehtävät:

#Nou hä(irin)tä: Taidelähtöiset menetelmät ja tutkimusaktivismi seksuaalisen häirinnän tutkimiseksi ja käsittelemiseksi alakouluikäisten vertaissuhteissa

 

ASIASANAT: seksuaalisuus, sukupuoli, väkivalta, häirintä, valta, tytöt, pojat, posthumanismi, uusmaterialismi, feminismi, seksuaalisuus, taide, taidelähtöiset menetelmät, kasvatus

Tutkimuksessa selvitetään taidelähtöisten menetelmien mahdollisuuksia tutkia ja käsitellä seksuaalista häirintää 10-12-vuotiaiden lasten vertaissuhteissa. Tutkimuksen kohteena on se, millä ehdoilla monenlaisten toimijoiden yhteistyönä toteutettavien taidelähtöisten työpajojen avulla voidaan tuottaa tietoa lasten vertaissuhteiden seksuaalisesta häirinnästä ja auttaa lapsia muodostamaan häirinnästä vapaita vertaissuhteita. Samalla tarkastellaan taidelähtöisten menetelmien kautta avautuvia mahdollisuuksia vaikuttaa ja edistää poliittista päätöksentekoa lasten vertaissuhteiden häirinnän vastaisessa työssä. Posthumanistisia teorioita hyödyntävä tutkimus syventää ymmärrystä lasten seksuaalisen häirinnän puuttumis- ja ehkäisykeinoista sekä tuottaa metodologisia, teoreettisia ja käytännön välineitä lasten vertaissuhteiden herkkätuntoisten aihepiirien tutkimiseen. Tuloksista raportoidaan alan johtavissa julkaisuissa, konferensseissa sekä taidenäyttelyissä.

 

Väkivallasta välittämiseen. Suomen Akatemian projektirahoitus 2007–2010. €280,000

Gendered Violence in Schools and Teacher Education in the Barents Region. Tutkimusverkosto NorFA 2001–2004. NOK1 700 000.

Gendered Power Relations and Violence in Schools and Teacher Education. Suomen Akatemian projektirahoitus 2001–2003. €104 600.

 

Tutkimuspartneriudet:

Structural racism and its impact on Indigenous Health – a comparative study of Canada, Finland and Norway. Centre for Arctic Medicine, Thule Institute. Projektin johtaja prof. Arja Rautio.

BulStop – Developing multi-sensor measuring and smart algorithms to detect violence. University of Oulu, Department of Electrical Engineering. Projektin johtaja prof. Esko Alasaarela. 

Belong and Values of Childhood. Suomen Akatemia ja Nordforsk 2012-2015. Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta. Projektin johtaja prof. Eila Estola.

TASUKO 2009–2011 ja GENTE 2015–2017. Valtakunnallinen hanke Sukupuoli opettajankoulutuksessa. Projektin johtajat prof. Elina Lahelma ja Liisa Tainio.