Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

HYÖDYNNÄ                                                             Kuva: Sami Hänninen


Vallan visaiset kaverisuhteet

Vallan Visaiset Kaverisuhteet' on maksutta ladattava, 36-sivuinen kirjanen, jonka tarkoitus on yleistajuistaa tuoreita tutkimustuloksia alakouluiäisten lasten vertaissuhteisiin sisältyvästä vallankäytöstä. 

 

#MeToo Post Scriptum

#MeToo Post Scriptum  tutkimuksessa selvitetään alakouluikäisten lasten vertaissuhteissa tapahtuvaa seksuaalista häirintää sekä luovien menetelmien mahdollisuuksia käsitellä häirintää lasten kanssa. Osana projektia järjestimme Oulun seudun koululaisille luovia työpajoja lasten välisistä sukupuolistuneista valtasuhteista. Työpajoissa lapset valmistivat ystävänpäiväkortteja, joihin he kirjoittivat kokemuksiaan ja ajatuksiaan häirinnästä. Kortteja ja kokemuksia lähetettiin kansanedustajille ja ministereille ystävänpäivätervehdyksinä 2018.

Totuuden hetket
Moments of truth
 

Alakouluikäisillä lapsilla on muiden kaverisuhteiden lisäksi vertaissuhteita, joita lapset itse nimittävät ’seurustelu’suhteiksi. Vaikka ne ovat yleisiä 10-12-vuotiaiden lasten keskuudessa, niitä on tutkittu vähän. Tiedetään, että moni jo varsin nuori lapsi kokee painetta ’seurustella’ tai nimetä tyttö-poika –kaverisuhde seurustelusuhteeksi, ollakseen ’oikeanlainen’ tyttö tai poika, ymmärtääkseen millaista on olla toisen sukupuolen edustaja, tai saavuttaakseen tietyn sosiaalisen aseman lapsiyhteisössä. Raja kaveruuden ja ’seurustelun’ välillä on häilyvä, ja suhteet ovat lapsille usein monimutkainen ja voimallinen sekoitus jännitystä ja jäynää, hauskuutta ja harmia, kivaa ja kiusaamista. Nämä suhteet sisältävät ystävyyttä ja mukavaa yhdessä tekemistä, mutta myös erilaiset vinoutuneet vallankäytön muodot ovat yleisiä. Totuuden hetket -multimediaesitys on päätös puolentoista vuoden prosessille, jossa 10-11 -vuotiaat tytöt käsittelivät ja ilmaisivat erilaisin luovin keinoin asioita, jotka heidän ja poikien välisissä suhteissa tuntuvat mukavalta ja mitkä satuttavat. 

Pinnalla - Pinnan alla

 

Pinnalla – pinnan alla on kooste tutkimukseni aineistontuotantoon liittyvästä 80 tunnin laajuisesta taidelähtöisestä työpajakokonaisuudesta. Työpajoihin osallistui vuosina 2016-18 joukko 4-5 –luokkalaisia pohjoissuomalaisia koululaisia. Pajoissa tutkittiin taidelähtöisin menetelmin koululaisten kaverisuhteiden rakentumista sekä miten valta ja väkivalta kietoutuvat näihin suhteisiin. Tutkimuksen kohteina olivat erityisesti taidelähtöisten menetelmien mahdollisuudet kaverisuhteisiin liittyvien tunteiden ja kokemusten kommunikoinnissa ja yhdenvertaisten suhteiden rakentamisessa. Pajat toteutettiin tutkijoiden, taitelijoiden, kouluväen ja lasten välisenä tiimityönä.

On the surface – under the surface 

 

On the surface – under the surface  is a summary video of 80 hour arts-based research workshops that were carried out as part of my research during 2016-2018 among 4-5 graders in some Northern Finnish primary schools. The aim of the workshop was to investigate the potentialities of creative and arts-based methods to provide a safe means to recognize, articulate and potentially transform of often sensitive or taboo issues, such as power and harassment in children’s peer and relationship cultures. The workshops were implemented in a collaboration of a multi-professional team, consisting of researchers, artists, school staff and children.

 

PusujuttujaKisstories  / Swstraen  

 

Teimme Pusujutut resurssiksi, jonka tarkoitus on auttaa lasten kanssa toimivia aikuisia käsittelemään valtaa, suostumista ja kieltäytymistä erilaisissa kohtaamisissa esimerkiksi lähi- ja kaverisuhteissa tai julkisissa tiloissa.

Resurssi koostuu suomen, englannin sekä kymrinkielisistä animaatioista sekä animaatioiden käsittelyyn tehdystä harjoitustehtävästä (ks. AGENDA resurssi, s. 56). Animaatiot on tuotettu tarkoituksella ilman tekstiä ja puhetta. Ajatuksena on, että lapset voivat luoda animaatioihin omia juonikuvioita sekä lisätä niihin muita elementtejä kuten tunteita kuvaavia symboleita ja värejä. Lasten tekemiä pusujuttuja voi hyödyntää keskustelun lähtökohtana.

Pusujutut on tuotettu kahdessa 5-11 -vuotiaiden lasten keskuudessa toteutetussa tutkimusprojektissa Suomessa ja Iso-Britanniassa: Tuija Huukin Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimuksessa Gender-based violence in pre-teen relationship cultures (Suomen Akatemia) sekä Emma Renoldin tutkimuksessa Boys and Girls Speak Out:

A qualitative investigation of children's gender and sexual
cultures (nspcc.org.uk/services-and-resources/research-and-resources/2013/boys-girls-speak-out/)